ضرورت تقویت آنتن‌دهی تلفن‌همراه در جاده‌های گردشگری استان 22 اردیبهشت 1401
استاندار اردبیل تاکید کرد:

ضرورت تقویت آنتن‌دهی تلفن‌همراه در جاده‌های گردشگری استان

اردبیل- استاندار اردبیل بر ضرورت تقویت آنتن‌دهی تلفن‌همراه در جاده‌های گردشگری خصوصا در محور پایانی تونل حیران به سمت شهرستان نمین تاکید کرد.