خداحافظی دانش‌آموزان با تقلب / کمیته پیشگیری از تقلب در آموزش و پرورش تشکیل شد 16 خرداد 1401

خداحافظی دانش‌آموزان با تقلب / کمیته پیشگیری از تقلب در آموزش و پرورش تشکیل شد

تهران- رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی از تشکیل کمیته پیشگیری از تقلب در آموزش و پرورش خبر داد.