آغاز عملیات احداث پایانه شماره ۳ فرودگاه امام(ره) در آینده نزدیک 23 مهر 1401

آغاز عملیات احداث پایانه شماره ۳ فرودگاه امام(ره) در آینده نزدیک

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: در آینده نزدیک بازسازی ترمینال شماره یک و عملیات احداث ترمینال شماره 3 شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) آغاز خواهد شد.