شانه دو کیلویی تخم مرغ، ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان 28 مهر 1401
رئیس فروشندگان پرنده و ماهی تهران مطرح کرد:

شانه دو کیلویی تخم مرغ، ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان

رئیس فروشندگان پرنده و ماهی تهران تاکید کرد: نرخ مصوب تخم مرغ تغییری نکرده و فروش بیش از قیمت مصوب، تخلف محسوب می شود.