۲۷ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد خراسان‌شمالی قرار دارند 04 مهر 1401
مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی اضهار کرد:

۲۷ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد خراسان‌شمالی قرار دارند

خراسان شمالی _ مدیرکل کمیته امداد خراسان‌شمالی گفت: هم اکنون ۲۷ هزار و ۳۲۲ زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد قرار دارند.