دومین دستگاه رادیوتراپی در استان اردبیل مستقر می‌شود / رفع مشکل فضای محدود دانشگاه علوم پزشکی 10 خرداد 1401

دومین دستگاه رادیوتراپی در استان اردبیل مستقر می‌شود / رفع مشکل فضای محدود دانشگاه علوم پزشکی

اردبیل- استاندار اردبیل استقرار دومین دستگاه رادیوتراپی در استان را از جمله مصوبات مهم سفر وزیر بهداشت عنوان کرد.