ساخت ۱۴ مدرسه شبانه‌روزی در کشور 24 مهر 1401
مدیرعامل بنیاد برکت اظهارکرد:

ساخت ۱۴ مدرسه شبانه‌روزی در کشور

مدیرعامل بنیاد برکت از ساخت ۱۴ مدرسه شبانه‌روزی در کشور خبر داد.