برنامه توسعه بزرگراه‌های استان در دست تهیه است 15 خرداد 1401
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل:

برنامه توسعه بزرگراه‌های استان در دست تهیه است

اردبیل- مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبيل از تهيه برنامه توسعه بزرگراه‌های استان و افزايش پروژه‌های در دست ساخت و توسعه راه‌های استان اردبيل به بيش از ۳۰۰ كيلومتر خبر داد.