پیشکسوت پرورش اندام ایران درگذشت 14 مهر 1401

پیشکسوت پرورش اندام ایران درگذشت

یزدان‌ راد، پیشکسوت پرورش اندام ایران در سن ۵۹ سالگى دار فانى را وداع گفت.