بازداشت حمید نوری بدون سند و مدرک و براساس ادعاهای واهی منافقین 26 تیر 1401

بازداشت حمید نوری بدون سند و مدرک و براساس ادعاهای واهی منافقین

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) گفت: دادگاه سوئد بدون داشتن مدارک و اسناد و براساس ادعاهای واهی گروهک تروریستی منافقین بازداشت کرده است.