پیام وزیر فرهنگ و ارشاد برای درگذشت امین تارخ 04 مهر 1401

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد برای درگذشت امین تارخ

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی، فقدان زنده یاد امین تارخ را ضایعه ای جبران ناپذیر برای جامعه هنری کشور دانست و نوشت: نقش آفرینی های مرحوم تارخ در آثار ماندگار و فاخر هنری هیچگاه از یادها نخواهد رفت.