امیرعبداللهیان: آمریکا و سه کشور اروپایی واقع‌بین باشند، توافق در دسترس است 16 خرداد 1401
توییت وزیر امور خارجه در آستانه نشست شورای حکام آژانس؛

امیرعبداللهیان: آمریکا و سه کشور اروپایی واقع‌بین باشند، توافق در دسترس است

تهران- وزیر امور خارجه با بیان اینکه بانیان قطعنامه ضد ایرانی، مسئول همه عواقب تهدیداتشان هستند، تاکید کرد: توافق در دسترس است اگر آمریکا و سه کشور اروپایی واقع‌بین باشند.