شناسایی ۴۰ قانون مخل کسب‌و‌کار در استان / مردم اردبیل از لحاظ سطح درآمد در جایگاه ۲۹ کشور قرار دارند 07 شهریور 1401
یک مسئول خبر داد؛

شناسایی ۴۰ قانون مخل کسب‌و‌کار در استان / مردم اردبیل از لحاظ سطح درآمد در جایگاه ۲۹ کشور قرار دارند

اردبیل- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: با هدف بهبود فضای کسب و کار در هشت ماه گذشته 40 مورد قوانین مخل کسب و کار در استان اردبیل شناسایی و رفع شده است.