افتتاح همزمان ۱۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور با حضور دکتر رئیسی 16 بهمن 1401

افتتاح همزمان ۱۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور با حضور دکتر رئیسی

رئیس جمهور با حضور در شهر جدید پرند، دستور افتتاح رسمی و بهره‌برداری همزمان از ۱۰ هزار واحد مسکونی را که ۶ هزار و ۸۳۸ واحد آن در شهر جدید پرند احداث شده است، صادر کرد.