شعبه دوم اتاق اصناف اردبیل راه‌اندازی می‌شود/ فعالیت ۲۵ هزار واحد صنفی پروانه‌دار در اردبیل 28 اردیبهشت 1401
یک مسئول:

شعبه دوم اتاق اصناف اردبیل راه‌اندازی می‌شود/ فعالیت ۲۵ هزار واحد صنفی پروانه‌دار در اردبیل

اردبیل- رئیس اتاق اصناف مرکز اردبیل از راه‌اندازی شعبه دوم اتاق اصناف و سایت این مرکز در راستای افزایش خدمات و بررسی مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان خبر داد.