آخرین اخبار از استیضاح وزیر صمت/ وزیر پیشنهادی کار هنوز مشخص نشده است 02 تیر 1401

آخرین اخبار از استیضاح وزیر صمت/ وزیر پیشنهادی کار هنوز مشخص نشده است

معاون پارلمانی دولت سیزدهم گفت: طبق آن چیزی که دیروز در مجلس به ما داده شد، ۳۶ نفر امضا کرده بودند، تاکنون ۲۰ نفر امضایشان را پس گرفتند، امیدواریم در جلسه کمیسیون تعداد امضاها به کمتر از ۱۰ نفر کاهش یابد.