ورود جوانان به عرصه‌های مهم متناسب با میزان توانایی آنان دنبال می‌شود 18 خرداد 1401
استاندار گیلان:

ورود جوانان به عرصه‌های مهم متناسب با میزان توانایی آنان دنبال می‌شود

گیلان- استاندار گیلان گفت: باید متناسب با توانایی‌های جوانان آنان را وارد عرصه‌های مهم ‌کنیم و منابع بانکی هم در این مسیر جهت‌دار شود.