آغاز به کار مجدد پروژه‌های متوقف استان سیستان و بلوچستان در سفر رئیس جمهور 18 تیر 1401

آغاز به کار مجدد پروژه‌های متوقف استان سیستان و بلوچستان در سفر رئیس جمهور

سیستان و بلوچستان- استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مصوبات سفر رئیس جمهور برای سیستان و بلوچستان بسیار راهگشا بوده چرا که به بسیاری از پروژه‌هایی که پیمانکاران آنها را رها کرده بودند جانی دوباره بخشید.