حداقل استانداردها باید برای زندگی فردی و خانوادگی فراهم شود/ روند صادرات رو به رشد است 24 مهر 1401
وزیر صمت اضهار کرد:

حداقل استانداردها باید برای زندگی فردی و خانوادگی فراهم شود/ روند صادرات رو به رشد است

وزیر صمت گفت: صادرات ما روند رو به رشدی دارد سال گذشته صادرات غیر نفتی بیش از 48 میلیارد دلار بود و واردات ما حدود 52 میلیارد دلار که باید تلاش کنیم محصولات پیچیده مانند تجهیزات پزشکی و کالاهای پیچیده را به محصولات صادراتی اضافه کنیم. ما می خواهیم رتبه پیچیدگی از 65 در سطح به زیر 40 درصد برسد.