درختان قطع شده بخشی از درختان مرکز تحقیقات کشاورزی پارس‌آباد بود 21 شهریور 1401
مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل در واکنش به انتشار فیلمی در فضای مجازی؛

درختان قطع شده بخشی از درختان مرکز تحقیقات کشاورزی پارس‌آباد بود

اردبیل _ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل خبر قطع درختان جنگل های اولتان را تکذیب کرد و گفت: درختان قطع شده بخشی از درختان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پارس آباد بود که به دلیل قرارگیری در مسیر تعریض جاده سربند و بخشی دیگر به دلیل خشکیدگی و نیاز به بازسازی، قطع شده اند.