۲۲ بهمن امسال مظهر اتحاد ملی و خنثی شدن راهبرد دشمن خواهد شد 19 بهمن 1401
فرمانده کل قوا در دیدار صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

۲۲ بهمن امسال مظهر اتحاد ملی و خنثی شدن راهبرد دشمن خواهد شد

همزمان با سالروز حادثه ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ و بیعت تاریخی از جمعی از همافران نیروی هوایی با امام خمینی(ره) امروز (چهارشنبه) صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با فرمانده کل قوا دیدار کردند.