اولین پایگاه «زیرزمینی» نیروی هوایی ارتش با نام «عقاب۴۴» رونمایی شد 19 بهمن 1401

اولین پایگاه «زیرزمینی» نیروی هوایی ارتش با نام «عقاب۴۴» رونمایی شد

نیروی هوایی ارتش در آستانه ۱۹ بهمن ماه، اولین پایگاه زیرزمینی خود را رونمایی کرد.