شهرداری تهران: نه اتوبوس اختصاصی بانوان داریم، نه اتوبوس اختصاصی آقایان 11 مرداد 1401

شهرداری تهران: نه اتوبوس اختصاصی بانوان داریم، نه اتوبوس اختصاصی آقایان

تهران _ روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر اینکه ناوگان اتوبوسرانی تهران متعلق به تمام شهروندان است، اعلام کرد: اتوبوسی به نام اتوبوس اختصاصی بانوان یا اتوبوس اختصاصی آقایان در تهران نداریم.