کشف بیش از ۲۸۷ تن شکر عرضه خارج از شبکه در اردبیل 25 اردیبهشت 1401

کشف بیش از ۲۸۷ تن شکر عرضه خارج از شبکه در اردبیل

اردبیل- رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل از عرضه خارج از شبکه ۲۸۷ هزار و 347 کیلوگرم شکر در اردبیل خبر داد.