آخرین وضعیت بررسی طرح کنترل اجاره بهای مسکن در مجلس 30 خرداد 1401

آخرین وضعیت بررسی طرح کنترل اجاره بهای مسکن در مجلس

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح نمایندگان برای کنترل اجاره بهای مسکن در این کمیسیون را تشریح کرد.

مشوق‌های مالیاتی برای کنترل اجاره‌بها در نظر گرفته می‌شود 15 خرداد 1401
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

مشوق‌های مالیاتی برای کنترل اجاره‌بها در نظر گرفته می‌شود

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس درصدد تعیین چارچوب قانونی برای اجاره‌بهاست و در این زمینه مجلس درصدد است تا برای کنترل اجاره‌بها از ابزارهای ایجابی همچون مشوق‌های مالیاتی استفاده کند.