غریب آبادی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست از رفتارهای سیاسی بردارد 17 خرداد 1401

غریب آبادی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست از رفتارهای سیاسی بردارد

تهران- دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان و سفیر و نماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سیاسی بودن رویکرد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: ما مخالف هر گونه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم.