افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت 09 شهریور 1401

افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت

معاون مالی اداری وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: در راستای ترمیم حقوق اعضای هیات علمی طرح فوق‌العاده ویژه سرآمدی آموزش در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است.