تکذیبیه دبیرخانه اجرایی مولد سازی املاک مازاد آموزش و پرورش درباره قرار گرفتن مدارس خیرین در لیست مولدسازی املاک مازاد 02 اسفند 1401
در پي طرح در سایت ها و فضای مجازی صورت گرفت؛

تکذیبیه دبیرخانه اجرایی مولد سازی املاک مازاد آموزش و پرورش درباره قرار گرفتن مدارس خیرین در لیست مولدسازی املاک مازاد

دبیرخانه اجرایی مولد سازی املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه ای اخبار و گمانه زنی های منتشر شده در برخی سایت ها و فضای مجازی با موضوع قرار گرفتن مدارس خیرین در لیست مولدسازی املاک را تکذیب کرد.