آل‌اسحاق: آسیب‌های اقتصادی امروز به‌ دلیل سیاست‌های غلط دهه ۶۰ است 28 فروردین 1402

آل‌اسحاق: آسیب‌های اقتصادی امروز به‌ دلیل سیاست‌های غلط دهه ۶۰ است

عضو سابق شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه رویکردها و راهبردها باید در حوزه اقتصاد متحول بشوند، گفت: رویکردهایی که در دهه 60 وجود داشت موجب آسیب‌های اقتصادی امروز شده است.