روکش آسفالت ۴۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان نیر تا پایان سالجاری 15 تیر 1401

روکش آسفالت ۴۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان نیر تا پایان سالجاری

نیر- رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان نیر در استان اردبیل گفت: امسال 42 کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان نیر لکه گیری و روکش آسفالت خواهد شد.