تکرار وحشت و آژیر خطر در اسرائیل؛ این بار در شهرهای ایلات و هولون 30 خرداد 1401

تکرار وحشت و آژیر خطر در اسرائیل؛ این بار در شهرهای ایلات و هولون

ساعاتی پس از به صدا در آمدن آژیر خطر در برخی مناطق شهر اورشلیم (قدس اشغالی) در سرزمین‌های اشغالی، این بار این آژیر خطر در شهرهای ایلات و هولون به صدا در آمد.