لزوم تبدیل آرامگاه علامه حسن‌زاده آملی به پایگاه بزرگ معنوی و گردشگری مذهبی 29 شهریور 1401

لزوم تبدیل آرامگاه علامه حسن‌زاده آملی به پایگاه بزرگ معنوی و گردشگری مذهبی

مازندران _ استاندار مازندران با اعلام اینکه شخصیت وارسته علامه حسن‌زاده آملی سد محکم در مقابل جریانات انحرافی بود، گفت: باید آرامگاه علامه ذوالفنون به پایگاه بزرگ معنوی و گردشگری مذهبی تبدیل شود.