آب ۲۵ روستای تربت جام با تانکر سیار تامین می‌شود 18 اردیبهشت 1402

آب ۲۵ روستای تربت جام با تانکر سیار تامین می‌شود

صفحه روز؛ مرتضی اشراقی درتربت جاماظهار داشت: تعداد کل انشعابات آب شهرستان تربت جام ۷۱هزار و۶۰۰ فقره است که از این تعداد ۳۳۳هزار و ۵۲ انشعاب آب شهری و مابقی انشعاب آب روستایی است. وی با بیان اینکه از ۱۵۰ روستای شهرستان تربت جام ۱۲۵ روستا تحت پوشش خدمات اداره آب و فاضلاب قرار دارند گفت: […]