تشکیل جلسه اضطراری سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع آبله میمونی 16 تیر 1401

تشکیل جلسه اضطراری سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع آبله میمونی

بین الملل- سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۶۰۰۰ مورد آبله میمون از ۵۸ کشور گزارش شده و جلسه‌ای اضطراری تشکیل خواهد داد.