تلاش انگلیس برای امنیت آنلاین کودکان/ محافظت از کودکان کار مجازی 28 خرداد 1401

تلاش انگلیس برای امنیت آنلاین کودکان/ محافظت از کودکان کار مجازی

بین الملل- گزارش- انگلیس سال گذشته قانونی برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین اجرا کرد. این قانون شرکت های بزرگ فناوری را مجبور به تغییر رویه و ایجاد قابلیت هایی برای امنیت آنلاین کودکان کرده است.