لزوم تبدیل آرامگاه علامه حسن‌زاده آملی به پایگاه بزرگ معنوی و گردشگری مذهبی 29 شهریور 1401

لزوم تبدیل آرامگاه علامه حسن‌زاده آملی به پایگاه بزرگ معنوی و گردشگری مذهبی

مازندران _ استاندار مازندران با اعلام اینکه شخصیت وارسته علامه حسن‌زاده آملی سد محکم در مقابل جریانات انحرافی بود، گفت: باید آرامگاه علامه ذوالفنون به پایگاه بزرگ معنوی و گردشگری مذهبی تبدیل شود.

تاخیر در اعلام نرخ برنج موجب آشفتگی بازار می‌شود 29 شهریور 1401

تاخیر در اعلام نرخ برنج موجب آشفتگی بازار می‌شود

مازندران _ دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به اینکه تعلل در اعلام نرخ برنج پذیرفتنی نیست، گفت: اگر اعلام قیمت برنج به این هفته و هفته بعد موکول شود بازار آشفته‌ای در ماه‌های مهر و آبان خواهیم داشت.

برنامه‌های نظام سلطه برای سالخوردگی کشور 11 تیر 1401

برنامه‌های نظام سلطه برای سالخوردگی کشور

سواد کوه- امام جمعه موقت سوادکوه شمالی با اشاره به برنامه‌های نظام سلطه برای سالخوردگی کشور به لزوم ممانعت از کنترل جمعیت تاکید کرد.