افزایش قیمت بنزین در اراک شایعه‌ای بیش نیست 20 مهر 1401

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی اظهار کرد : افزایش قیمت بنزین در اراک شایعه‌ای بیش نیست

چیزی یافت نشد !