• افزایش قیمت بنزین در اراک شایعه‌ای بیش نیست 20 مهر 1401

    مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی اظهار کرد :
    افزایش قیمت بنزین در اراک شایعه‌ای بیش نیست

    مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی گفت: شایعات مطرح شده در سطح شهر مبنی بر افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان صحت نداشته و مردم به این شایعات گوش ندهند.

چیزی یافت نشد !