• افزایش ۱۸ درصدی ماندگاری مسافران نوروزی 07 فروردین 1402

    افزایش ۱۸ درصدی ماندگاری مسافران نوروزی

    استاندار گلستان با اعلام تدوین ۳۱ سند توسعه برای استان، درباره گردشگری هم گفت: با اقدامات انجام شده در این بخش، ماندگاری مسافران نوروزی در استان با افزایش ۱۸ درصدی مواجه شد.

چیزی یافت نشد !