• همه دستگاههای متولی برای اشاعه عفاف و حجاب هم افزایی کنند 20 فروردین 1402

    همه دستگاههای متولی برای اشاعه عفاف و حجاب هم افزایی کنند

    استاندار گیلان اجرای برنامه‌های فرهنگی حول محور عفاف و حجاب در  کاهش هنجارشکنی ها را مهم برشمرد و گفت: در راستای اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب و کاهش مخاطرات ناشی از ناهنجاری ها، اجرای برنامه‌های فرهنگی  مناسب و تاثیر گذار باید مورد توجه باشد.

ورود جوانان به عرصه‌های مهم متناسب با میزان توانایی آنان دنبال می‌شود 18 خرداد 1401
استاندار گیلان:

ورود جوانان به عرصه‌های مهم متناسب با میزان توانایی آنان دنبال می‌شود

گیلان- استاندار گیلان گفت: باید متناسب با توانایی‌های جوانان آنان را وارد عرصه‌های مهم ‌کنیم و منابع بانکی هم در این مسیر جهت‌دار شود.