ساماندهی ۷۲ خانوار در معرض خطر گودبرداری سر خط اخبار هفته گذشته البرز 15 خرداد 1401

ساماندهی ۷۲ خانوار در معرض خطر گودبرداری سر خط اخبار هفته گذشته البرز

البرز- حادثه مرگبار ساختمان متروپل آبادان سبب شد تا دوباره موضوع فراموش شده مخاطرات یک گودبرداری ۱۰ ساله برای ۷۲ خانوار در کرج کانون توجه مسوولان قرار گیرد و این موضوع در صدر اخبار هفته گذشته استان قرار گرفت.