۱۰۰ درصد گندم‌زارهای ایرانشهر زیر کشت قراردادی قرار گرفت
۱۰۰ درصد گندم‌زارهای ایرانشهر زیر کشت قراردادی قرار گرفت
مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: با تلاش همکاران مدیریت جهاد کشاورزی، غله و خدمات بازرگانی، شرکت خدمات حمایتی و کشاورزان، کل گندمزارهای ایرانشهرتحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفت.

به گزارش صفحه روز، مجید فیاضی امروز در بازدید از مزارع کشاورزی ایرانشهر اظهار کرد: با تلاش همکاران مدیریت جهاد کشاورزی، غله و خدمات بازرگانی، شرکت خدمات حمایتی و کشاورزان، کل گندمزارهای ایرانشهرتحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر افزود: خوشبختانه امسال کشاورزان ایرانشهری ۴ هزار و ۲۰۰ هکتارگندم در منطقه کشت کرده اند که نسبت به سال گذشته ۷۰۰ هکتار رشد داشته است.

این مسؤول با بیان اینکه بیشترین گندمزارهای ایرانشهر در بخش مرکزی است، گفت: بیش از ۸۰۰ نفر در امر کاشت، داشت و برداشت گندم در سطح شهرستان  مشغول فعالیت هستند

فیاضی گفت: شهرستان ایرانشهر اولین شهرستان در استان سیستان و بلوچستان میباشد که کل گندمزارهای آن تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته است.

  • منبع خبر : فارس