گزارشی از دوازدهمین نشست کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب
گزارشی از دوازدهمین نشست کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به تشریح مصوبات دوازدهمین نشست این کمیسیون در سالجاری پرداخت و گفت: با تقاضای تاسیس کانون پیشگامان عدالت و توسعه استان گلستان و صدور پروانه فعالیت جمعیت معلمان و فرهیختگان استان تهران موافقت شد.

به گزارش صفحه روز، عبدالله مرادی روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: گزارش مجامع عمومی جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران اسلامی و جامعه اسلامی کارگران در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و مورد تایید قرار گرفت.
وی ادامه داد: با درخواست شعبه استانی حزب جمهوریت، جامعه اسلامی کارگران و انجمن اسلامی معلمان ایران در استان خراسان شمالی هم موافقت شد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: همچنین با توجه به اعتراضاتی که نسبت به عملکرد غیرقانونی انجمن دندانپزشکی ایران به جهت خروج از وظایف صنفی و رفتار خلاف اساسنامه صورت گرفته بود، موضوع در کمیسیون مطرح شد.
مرادی اظهار کرد: با توجه به این که انجمن دندانپزشکی پروانه فعالیت خود را تمدید نکرده است، این تشکل صنفی حق فعالیت قانونی ندارد.
وی یادآور شد: انجمن های صنفی در چارچوب وظایف قانونی خود از ورود به مسائل سیاسی پرهیز کنند.
در نشست کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، گزارش مجامع عمومی انجمن بانوان آشوری، انجمن فرهنگی- ورزشی رافی، انجمن خیریه بانوان ارامنه، انجمن خلیفه گری آشوری- کلدانی کاتولیک آذربایجان غربی، کانون دانشجویان زرتشتی، انجمن فرهنگی ارامنه چهارمحال مقیم تهران مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پروانه فعالیت شان تمدید شد.
مرادی به موضوع جبهه های حزبی هم اشاره کرد و گفت: هر حزب صرفا می تواند در یک جبهه سیاسی فعالیت کند و فعالیت در جبهه دیگر باید با اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باشد. با هر مجموعه ای که با عنوان جبهه بدون اطلاع و تایید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب استفاده می کنند؛ برخورد قانونی اعمال خواهد شد.