کشف ۳ تن گوشت گراز و خوک در شمال تهران
کشف ۳ تن گوشت گراز و خوک در شمال تهران
معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران از کشف ۳تن گوشت گراز و خوک خبرداد.

به گزارش صفحه روز، معاوناجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران:۳ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم گوشت گراز و خوک که به صورت غیرمجاز و قاچاق در یک واحد صنفی فروش محصولات پروتئینی در شمال تهران نگهداری می‌شد کشف شده است.

واحد صنفی مذکور که سابقه ارتکاب تخلف دارد، با دستور قضایی پلمپ شد و اقلام کشف شده به نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای بررسی بیشتر تحویل داده شد.