پیگیری تکمیل طرحهای زیرساختی شهرداری های استان در دیدار استاندار کرمانشاه و رییس سازمان شهرداریهای کشور
پیگیری تکمیل طرحهای زیرساختی شهرداری های استان در دیدار استاندار کرمانشاه و رییس سازمان شهرداریهای کشور
دکتر محمدطیب صحرایی، استاندار کرمانشاه دکتر مهدی سلیمی، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دیدار و نیازها و مطالبات شهرداری های مسیر اربعین حسینی در استان را پیگیری کرد.

به گزارش صفحه روز، تامین بخشی از ماشین آلات و قیر موردنیاز شهرداری های مسیر تردد زائران اربعین حسینی از کنگاور تا خسروی، خرید دستگاه های چند تُنی یخ ساز، توسعه پارکینگ ها و تامین نیازهای بهداشتی در مسیر زائران اربعین حسینی استان از جمله توافقات دیدار دکتر صحرایی و دکتر سلیمی بود.

در این دیدار که سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه و جانشین رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم حضور داشتند، مقرر شد توافقات صورت گرفته در قالب پروژه هایی با نقطه جغرافیایی تعریف شده در سامانه منتاک( مدیریت و نظارت بر توسعه استان های کشور) ثبت و پس از تامین اعتبار توسط سازمان شهرداریهای کشور بسرعت اجرایی شود به طوری که بخشی از پروژه ها تا پیش از اربعین امسال به بهره برداری برسد.