وزیر آموزش و پرورش استعفا داد / رئیس‌جمهور موافقت کرد
وزیر آموزش و پرورش استعفا داد / رئیس‌جمهور موافقت کرد
در پی استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، رئیس‌جمهور با پذیرش این استعفا، رضامراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد.

به گزارش صفحه روز، در پی استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با پذیرش این استعفا، رضامراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد.

صحرایی متولد ۱۳۵۵، دکترای زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و استاد تمام این دانشگاه است که از اردیبهشت سال گذشته به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شد.