ورود جریان موقتی آب به تالاب بین‌المللی گاو خونی
ورود جریان موقتی آب به تالاب بین‌المللی گاو خونی
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: مقدار آب وارد شده به تالاب بین المللی گاوخونی، بسیار کم بوده و تنها باعث افزایش رطوبت در محل مصب آن شده است.

به گزارش صفحه روز، پایش های انجام یافته توسط کارشناسان و محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست و سرمحیط بانی و مرکز مدیریت تالاب بین المللی گاوخونی، نشان می دهد که جریان رودخانه زاینده رود که به واسطه بارش های اخیر، شدت گرفته بود، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ به تالاب بین گاوخونی رسیده است. این درحالی است که مقدار حجم آب وارده، کافی نبوده و تنها باعث افزایش رطوبت مصب این تالاب، شده است.

حسین اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست استان با اعلام این خبر، اظهار کرد: با رسیدن جریان آب رودخانه زاینده رود به سد رودشتین که در فاصله ۸۵ کیلومتری تالاب قرار دارد، قبل از ظهر۲۷ بهمن ماه این سد باز شده و آب با طی مسافت۵۰ کیلومتری، در تاریخ ۲۹ بهمن ماه به شهر تالابی ورزنه رسیده است.

اکبری با اشاره به باز بودن سد رودشتین به مدت نزدیک به ۴۸ ساعت، تصریح کرد: ۲۹ بهمن ماه، سد رودشتین مجدد بسته شد و موج آب جاری شده، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه به ایستگاه سنجش شاخ کنار در فاصله ۱۰ کیلومتری مصب تالاب بین المللی گاوخونی رسیده است. شاخص موج اصلی وارد شده با این تالاب، مقدار ۱۱۰ را نشان داده و مقدار دبی جریان آب، حدود ۸ تا ۹ متر مکعب بر ثانیه برآورد می شود.

وی در ادامه گفت: مقدار دبی جریان آب، با بسته شدن سد رودشتین، به شدت کاهش پیدا کرد که این کاهش از ساعت ۲ بعدازظهر روز ۳۰ بهمن ماه آغاز شده است و همچنان همکاران ما، درحال پایش و رصد منطقه هستند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان اصفهان افزود: مقدار آب وارد شده به تالاب بین المللی گاوخونی، پس از انجام محاسبات مشخص می شود و بدیهی است که حجم دریافتی آب به تالاب بین المللی گاوخونی، مطابق نیاز آبی این تالاب نبوده است.

نیاز آبی تالاب بین المللی گاوخونی؛ ۱۷۶ میلیون متر مکعب در سال، معادل ۵/۵ متر مکعب در ثانیه به صورت مستمر است.

وی با تأکید بر نیازمند بودن تالاب بین المللی گاوخونی به آب به صورت مناسب و پیوسته، اذعان کرد: با مقایسه این اعداد متوجه می شویم که مقدار آبی که این تالاب را تغذیه کرده است، بسیار کم و موقت بوده و در حد افزایش رطوبت در مصب این تالاب، اثر گذار بوده است.

لازمه تأمین حق آبه تالاب بین المللی گاوخونی

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی درخصوص حق آبه تالاب بین المللی گاوخونی خاطر نشان کرد: لازمه تأمین حق آبه این تالاب بین المللی ، هماهنگی و هم افزایی بین بخشی و عنایت مدیریت کلان استان است.

اکبری همچنین به ورود پرندگان مهاجر در پایان اسفند و اوایل فروردین ماه به تالاب بین المللی گلاوخونی اشاره کرد و افزود: پرندگان مهاجر در مسیر بازگشت خود، از زیستگاه های مستعد بهره خواهند برد و تالاب بین المللی گاوخونی و رودخانه زاینده رود که در سالیان گذشته پذیرای انواع این پرندگان بوده است، در صورت آب گیری و وجود جریان مناسب رودخانه در سال جاری نیز، می توانند از نقطه نظر بین المللی، تأثیر گذار باشد.