هفتم فروردین روز جهانی تئاتر و هنر های نمایشی
هفتم فروردین روز جهانی تئاتر و هنر های نمایشی
هنرهای نمایشی شکلی از هنر است که، هنرمند در آن با استفاده از بدن و فیزیکِ خود در وهلهٔ نخست و سپس بهره‌گیری از امکانات دیگر به خلق هنر خود می‌پردازد.

به گزارش صفحه روز، رویداد روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی، نشان از قدمت و عظمت فرهنگ ایران ‌زمین و پیوند ناگسستنی‌اش با هنر است. هفتم فروردین روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی در موسم بهار، فرصتی ارزشمند را برای ارج نهادن به فعالان ساعی و خلاق و چهرهای نمایشی شهرستان میانه پدید آوردهاست.

هنرهای نمایشی شکلی از هنر است که هنرمند در آن با استفاده از بدن و فیزیکِ خود در وهلهٔ نخست و سپس بهره‌گیری از امکانات دیگر به خلق هنر خود می‌پردازد. اصطلاح «هنرهای نمایشی» برای اولین بار در سال ۱۷۱۱ در زبان انگلیسی برای مجموعه‌ای از هنرهای دیداری متکی به بازیگر مورد استفاده قرار گرفته است .

هنر نمایشی به هنری گفته می شود که با استفاده از زبان بدن قابل اجرا باشد . و پیام مورد نظر را به بیننده این اثر هنری انتقال دهد. مانند یک نمایش تئاتر .هنرهای نمایشی در رشته ادبیات نمایشی در دانشگاه های کشور در حال تدریس است و هنرجویان علاقه مند به این رشته می توانند در آن تحصیل کنند.