هشتمین همایش بانوان کار آفرین کشور برگزار شد
هشتمین همایش بانوان کار آفرین کشور برگزار شد
هشتمین همایش بانوان کار آفرین کشور برگزار شد و محبوبه فغان زاده کارآفرین از استان خوزستان در خصوص نقش زنان در کارآفرینی و اشتغال جامعه سخنرانی کرد.

به گزارش خبرنگار صفحه روز از اهواز، هشتمین همایش بانوان کار آفرین  روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به میزبانی سازمان مدیریت صنعتی کشور با حضور  محبوبه فغان زاده مدیر موسس مرکز زبانهای خارجه مهراد در سالن همایش سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد.

 فغان زاده هدف از برگزاری این همایش را نزدیکی وارتباط بیشتر بانوان کارآفرین باهم وآشنایی آنها با توانمندی ها وظرفیت های کارآفرینی آنان برای شناسایی، تحلیل و حل مشکلات و برطرف کردن موانع موجود در فرآیند کارآفرینی بانوان ایران زمین دانست.

مدیر موسس مرکز زبانهای خارجه مهراد درخصوص نقش بانوان در کنار وظایفی که در منزل به عهده دارند، و در امر کارآفرینی فعالیت دارند ویژگی‌های را خلاصه وار شرح داد:۱)داشتن چشم انداز،۲)مصمم بودن،۳)تمرکز،۴)انگیزش،۵)وقف و از خودگذشتگی است.

محبوبه فغان زاده در پایان ضمن تشکر دعوتش به این همایش خواستار توجه بیشتر به بانوان کار آفرین شد و افزود زنان به دلایل متعدد از جمله بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی، وارد کارآفرینی می‌شوند. چون کارآفرینی راهی برای برون‌رفت از بیکاری معمول است.

  • نویسنده : امیرحسین حیاتی