منصوری: تغییر مدیران در اولین فرصت انجام می‌شود
منصوری: تغییر مدیران در اولین فرصت انجام می‌شود
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به جابه‌جایی نیروهای تازه نفس با نیروهایی که عملکرد ضعیف‌تری داشتند؛ گفت: این جابه‌جایی‌ها در اسرع وقت و در اولین فرصت توسط دستگاه‌های مربوطه انجام خواهد شد.

به گزارش صفحه روز، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش خبری ساعت ۱۴ در رابطه با جزئیات برکناری مدیران تصریح کرد: یکی از اهداف سفرهای استانیِ رئیس جمهور در کنار رسیدگی به مصوبات قبلی، پروژه‌های عمرانی، پروژه های اقتصادی و پروژه های زیربنایی رسیدگی به وضعیت مدیریت استان‌های مختلف است.

فارس به گفته این مسئول نوشت: رئیس جمهور نیز در نشست آغاز سال خدمت مدیران ارشد کشور تاکید کرد و هم در جلسات کاری مختلف این موضوع مورد تاکید قرار گرفت و در بدو ورود به استان خوزستان هم تاکید داشتند که یکی از اهداف این سفر ارزیابی، عملکرد و بازخواست عملکرد اجرایی مدیران دستگاه‌های مختلف است.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: ما پیش از سفر به خوزستان جلسات مختلف کارشناسی‌ای را برای رسیدگی به این موضوع برگزار کردیم و از ۵ مسیر مختلف و متفاوت عملکرد مدیران را بررسی کرده‌ایم. این مسیرها مسیرهای دقیق کارشناسی بود و نهایتاً آن را با استاندار محترم به اشتراک گذاشتیم و جلسات سنگین کارشناسی با مدیران مختلف، استاندار، معتمدین و کسانی که نظرشان برای مجموعه دولت نظر قابل احترام و اتکا بود مطرح شد و جمع‌بندی در خصوص مدیران محترم صورت گرفت.

منصوری یادآور شد: تاکید استاندار محترم خوزستان هم این است که نیروهای تازه نفس، توانمند و انقلابی وارد دستگاه اجرایی شوند تا سرعت خدمات و فعالیت در استان بیشتر شود، برای همین جمع بندی این بود که در حوزه های مختلف، اعم از ستادی، استانداری و فرمانداری‌ تغییراتی را دهیم. در ادارات کل هم جابجایی‌هایی اتفاق خواهد افتاد.

معاون اجرای رئیس جمهور گفت: با این طرح و جابجایی‌هایی که صورت گرفته به نظر می‌ر‌سد اقدامات خوبی در سطح استان شکل بگیرد.

منصوری یادآور شد: بعد از اینکه رئیس جمهور بر این موضوع تاکید داشتند خدمت دستگاه‌های مختلف مسئله را ابلاغ کردیم و در اسرع وقت جابجایی‌ها انجام خواهد شد. زمان این کار هم خیلی طولانی نیست و در اولین فرصت جابجایی ها توسط دستگاه مربوطه انجام خواهد شد.

به گزارش فارس، چندی پیش محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور در توئیتی تأکید کرد که بررسی عملکرد مدیران از اهداف دور دوم سفرهای استانی است؛ براساس ارزیابی‌ها و مشورت با استاندار خوزستان ۱۵ نفر از مدیران استان⁧ تغییر⁩ می‌کنند و جای خود را به مدیران تازه‌نفس و انقلابی خواهند داد.