جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه
جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه
اردبیل- کتاب "جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه" نگاهی به فراز و فرودهای دولت عثمانی در طول تاریخ و جایگاه علویان در این تاریخ پرفراز و نشیب دارد.

صفحه روز؛ اختصاصی؛ کتاب “جایگاه سیاسی اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه”به قلم علی فهیمی مقدم دانشجوی دکترای علوم سیاسی، کارشناس رسانه و تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی‌ است، که در بهار ۱۴۰۱ توسط “انتشارات موجک” در ۱۴۶صفحه به چاپ رسید.

این کتاب نگاهی دارد به فراز و فرودهای دولت عثمانی در طول تاریخ و جایگاه علویان در این تاریخ پرفراز و نشیب.

آنچه مورد تاکید نویسنده در این کتاب است، رعایت بی طرفی و حفظ امانتداری، بدون توجه به مناسبات سیاسی دولت‌ها است.

متاسفانه در ایران نویسندگان آنطور که باید یا به مقوله علویان نپرداخته اند و یا در اندک منابعی که هست، بررسی ها نشان می دهد آثار منتشره یکطرفه بوده و توجهی به فضای باز ایجاد شده برای علویان در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه نداشته‌اند.

کلیات

ترکیه در قالب امپراتوری عثمانی با تکیه بر مذهب و قدرت نظامی نقش و نفوذ خود را از آسیای مرکزی در شمال آفریقا توسعه داد این کشور در سال‌های اخیر با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه نیز تلاش کرده از یک طرف با احیای هژمونی امپراطوری عثمانی و از طرف دیگر با تکیه بر پیوند با اروپا به جایگاه مهمی در منطقه دست یابد که خود را پل میان اسلام و غرب معرفی نماید.

این کشور با این سیاست علاوه بر اینکه در حوزه‌های مختلف داخلی از جمله اقتصاد جهش چشمگیری یافته الگویی از توسعه اقتصادی و حکومت‌داری را به نمایش گذاشت در عرصه بین‌المللی نیز الگویی از ضوابط را طراحی کرد که توانست موفقیت خود را در سطح منطقه‌ای و جهانی تقویت نماید.

با توجه به جمعیت ۲۵ میلیون نفری علویان در ترکیه و تاثیری که این این گروه در روابط بین‌المللی ترکیه می‌تواند داشته باشد و لزوم توجه به خواسته های این گروه به عنوان یکی از الزامات اصلی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از یک سو و نیز درک این موضوع از طرف سردمداران دولت ترکیه مبنی بر اینکه توجه به خواسته های آنها می‌تواند در آینده از گسست فرهنگی و مذهبی در این کشور جلوگیری کند، روسای حزب عدالت و توسعه را بر آن داشت تا برای اولین بار در تاریخ ترکیه به نقش بارز علویان در معادلات سیاسی این کشور اذعان کرده به هر دلیلی و قصدی که باشد آن را در تصمیم گیری های ترکیه شریک ساخته جایگاهشان را هم چنان که اشاره شد برای اولین بار در تاریخ کشور ارتقا بخشد.

هدف از نگارش کتاب

هدف اصلی کتاب حاضر بررسی جایگاه سیاسی اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه است که جزئی از اقلیت‌های بزرگ این کشور محسوب می‌شود. در این بین نکاتی دارای اهمیت فراوانند و آن اینکه بی‌تردید تقویت این جماعت دینی با جامعه شیعه پیوند خورده و این اتصال پیامدهای مرتبط با خود را از دوران حاکمیت امپراطوری عثمانی تا به امروز به همراه داشته است و فراز و نشیب‌های بسیاری در دوران حاکمان و سلاطین مختلف برای علویان به همراه آورده است.

بنابراین در این کتاب به دنبال آن بودیم آیا جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه متحول شده است؟

بر اساس بررسی‌ها طبق فرضیه های در نظر گرفته شده و فرایند پژوهش تا حدودی به اثبات رسیده که جایگاه علویان در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه با توجه به رویکرد های نوین حزب جهت همگامی با جامعه جهانی و یکپارچگی سازی گروه های قومی و مذهبی ارتقای قابل توجهی داشته چرا که برای اولین بار در تاریخ ترکیه آیین های مذهبی و فرهنگی علویان با حضور مسئولان بلندپایه حزب عدالت و توسعه به صورت آزادانه برگزار شده، کتاب و مقالات علویان در این دوره اجازه نشر یافته و بسیاری از نخبگان و سران علویان در مناصب دولتی به عنوان مسئول مشاور و … استفاده شده است.

معرفی فصول ششگانه کتاب 

از فصل اول کتاب که کلیات است بگذریم، فصل دوم به وضعیت سیاسی اجتماعی و مذهبی ترکیه، فصل سوم وضعیت سیاسی اجتماعی و مذهبی علویان تا استقلال کشور ترکیه (دوران کمالیسم و آغاز جمهوریت)فصل چهارم جایگاه سیاسی اجتماعی و مذهبی علویان از آغاز جمهوری تا حاکمیت حزب عدالت و توسعه،‌ فصل پنجم تحول وضعیت علویان در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه و فصل ششم جمع بندی

در پایان بر خود لازم می‌دانم از همه عزیزان و بزرگواران که در مراحل گوناگون آماده‌سازی کتاب بنده را یاری نمودند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

مطالعه این کتاب به طلبه های حوزه های علمیه، به عنوان مبلغین اصلی تشیع، دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل توصیه می‌شود.

 

علی فهیمی مقدم / نویسنده کتاب جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه